2019-03-19
Syster Märtas Husapotek
Börja det spännande försöket tillsammans med syster Märtas HUSAPOTEK, där du lär dig enkla behandlingar och undan för undan kan lära dig att handskas med huaspoteksmedlen...
180:-
Vegetarisk Barnmat
Förutom många värdefulla fakta kring amning och den vegetariska barnmaten ger boken vägledning i...
185:-
Säd i daglig kost
Säden har som baslivsmedel följt människan genom årtusenden. Annelies Schöneck lyfter fram dess betydelse även i...
210:-
Dagligt Bröd
De viktigaste egenskaperna vid bakning är tålamod och fantasi. Viktigt också är att köket är vamt och inte dragit och...
189:-
Att ta tillvara Äpplen
Hur gör man när man när man konserverar äpplen, torkar, mustar eller gär kvass av dem? Vem visste, att man...
189:-
Glimtar från livet i Waldorfförskolan
I det här häftet har författaren försökt ge levande glimtar från arbetet med barnen, inne och ute, under vardag och fest, och...
Föräldrar och Barn
Kirsten Nisted har under flera år varit en flitig skribent i FALK-bladet under rubriken Föräldrar och Barn.
175:-
 
 
Sök