2021-09-22
Syster Märtas Husapotek
Börja det spännande försöket tillsammans med syster Märtas HUSAPOTEK, där du lär dig enkla behandlingar och undan för undan kan lära dig att handskas med huaspoteksmedlen...
180:-
Vegetarisk Barnmat
Förutom många värdefulla fakta kring amning och den vegetariska barnmaten ger boken vägledning i...
185:-
Glimtar från livet i Waldorfförskolan
I det här häftet har författaren försökt ge levande glimtar från arbetet med barnen, inne och ute, under vardag och fest, och...
Sök